1. 6. 2021

Tři pohledy
na město,
tři pohledy
na sklo