19. 6.

Nedělní škola
kreslení,
kterou zná
celý svět